Zaak C-100/19: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 5 maart 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het hof van beroep Brussel — België) — Viasat UK Ltd, Viasat Inc. / Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) (Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen – Telecommunicatiesector – Geharmoniseerd gebruik van het radiospectrum in de 2 GHz-frequentieband voor de implementatie van systemen voor mobiele satellietdiensten – Beschikking nr. 626/2008/EG – Artikel 4, lid 1, onder c), artikel 7, lid 1, en artikel 8, lid 1 – Complementaire grondcomponenten – Door de lidstaten verleende machtigingen – Verplichting voor de exploitant om een bepaald percentage van de bevolking en het grondgebied te bestrijken – Niet-inachtneming – Invloed)