Lieta C-100/19: Tiesas (otrā palāta) 2020. gada 5. marta spriedums (Cour d'appel de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana – Telekomunikāciju nozare – Radiofrekvenču spektra harmonizēta izmantošana 2 GHz frekvenču joslās mobilo satelītsakaru pakalpojumu sistēmu ieviešanai – Lēmums Nr. 626/2008/EK – 4. panta 1. punkta c) apakšpunkts), 7. panta 1. punkts un 8. panta 1. punkts – Uz zemes izvietoti papildu komponenti – Dalībvalstu izsniegtas atļaujas – Operatora pienākums nodrošināt pakalpojumus noteiktai iedzīvotāju un teritorijas procentuālajai daļai – Neievērošana – Ietekme)