Predmet C-100/19: Presuda Suda (drugo vijeće) od 5. ožujka 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour d'appel de Bruxelles – Belgija) – Viasat UK Ltd, Viasat Inc. protiv Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Sektor telekomunikacija – Usklađena uporaba radiofrekvencijskog spektra u pojasevima 2 GHz za uvođenje sustava za pružanje pokretnih satelitskih usluga – Odluka br. 626/2008/EZ – Članak 4. stavak 1. točka (c), članak 7. stavak 1. i članak 8. stavak 1. – Dodatne komponente na tlu – Odobrenja koja izdaju države članice – Obveza operatora da pruži usluge određenom postotku stanovništva i područja – Nepoštovanje – Utjecaj)