VERORDENING (EG) Nr. 299/94 VAN DE RAAD van 7 februari 1994 tot instelling van een communautair statistisch toezicht op de invoer van bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Cyprus, Egypte, Jordanië, Israël, Tunesië, Syrië, Malta en Marokko, onderworpen aan referentiehoeveelheden (1994)