KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 624/95 av den 22 mars 1995 om införande av en utjämningsavgift för päron med ursprung i Schweiz