VERORDENING (EG) Nr. 624/95 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 1995 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van peren van oorsprong uit Zwitserland