KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 624/95 af 22. marts 1995 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af pærer med oprindelse i Schweiz