Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Πέμπτης 16 Ιανουαρίου 1992