Verordening (EEG) nr. 886/80 van de Commissie van 9 april 1980 met betrekking tot de levering van verschillende partijen magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulp