Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2010. gada 19. augusts ) par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu (ECB/2010/10) (2010/469/ES)