Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 19. august 2010 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav (ECB/2010/10) (2010/469/EU)