Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. srpna 2010 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti (ECB/2010/10) (2010/469/EU)