Kommissionens forordning (EØF) nr. 2984/90 af 16. oktober 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug