KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2029/95 av den 22 augusti 1995 om upphörande av fiske av äkta tunga med fartyg under flagg från Frankrike