VERORDENING (EEG) Nr. 2892/91 VAN DE COMMISSIE van 1 oktober 1991 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer naar de Sowjetunie bestemd rundvlees, houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 569/88 en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1933/91