Padomes Regula (EEK) Nr. 3151/90 (1990. gada 29. oktobris) par pārbaužu pastiprināšanu Portugālē saistībā ar izdevumiem, ko sedz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa