Kommissionens forordning (EØF) nr. 255/92 af 3. februar 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug