Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)“ (COM(2020) 447 — 2018-206-COD)