Objava zahtjeva za registraciju naziva u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 2020/C 340/10