Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9116 – Morgan Stanley/VTG) (Text av betydelse för EES.)