Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.9116 – Morgan Stanley/VTG) (Tekst značajan za EGP.)