Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9116 — Morgan Stanley/VTG) (EØS-relevant tekst.)