Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9116 – Morgan Stanley/VTG) (Text s významem pro EHP.)