Talan väckt den 17 maj 1995 av Konungariket Belgien mot Europeiska gemenskapernas kommission (Mål C-156/95)