SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1097/92 van de heer José VALVERDE LÓPEZ aan de Commissie. Nalatigheid Spaanse regering tenuitvoerlegging EG-richtlijn