Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 513/2011, annettu 11 päivänä toukokuuta 2011 , luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti