Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/714, annettu 28 päivänä toukokuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/466 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sähköisten asiakirjojen käyttämisestä virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamista varten sekä väliaikaisten toimenpiteiden soveltamisajasta (ETA: n kannalta merkityksellinen teksti)