Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8848 – Cathay Capital Private Equity/Equistone Partners Europe/E. Winkemann) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP. )