Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8848 – Cathay Capital Private Equity / Equistone Partners Europe / E. Winkemann) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst )