Komisijas centieni veicina kodoldrošību Eiropas Savienībā, tomēr ir nepieciešami atjauninājumi. Īpašais ziņojums, Nr. 03, 2020