Zaak T-699/20: Beroep ingesteld op 20 november 2020 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)