Odločba Sveta z dne 7. aprila 1987 o spremembi direktiv 64/432/EGS in 72/461/EGS glede nekaterih ukrepov v zvezi s prašičjo kugo