Predmet T-657/13: Presuda Općeg suda od 2. srpnja 2015. – BH Stores protiv OHIM-a – Alex Toys (ALEX) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice ALEX — Nacionalni verbalni i figurativni žigovi ALEX — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Dopuštenost žalbe pred žalbenim vijećem — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009 — Nepostojanje sličnosti između proizvoda i usluga obilježenih suprotstavljenim žigovima — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu”)