Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 307, 23 noiembrie 2010