Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3013 - Carlyle Group/Edscha) (Text av betydelse för EES)