Zaak T-820/19: Arrest van het Gerecht van 11 november 2020 — Totalizator Sportowy/EUIPO — Lottoland Holdings (Lottoland) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk Lottoland – Oudere nationale beeldmerken LOTTO en Lotto – Ouder nationaal woordmerk lotto – Gedeeltelijke nietigverklaring – Relatieve weigeringsgrond – Geen afbreuk aan de reputatie – Geen verband tussen de betrokken merken – Artikel 8, lid 5, en artikel 60, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001”]