Kertomus Euroopan raja- ja merivartioviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus