Europese Gemeenschap — Canada — Samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs en de beroepsopleiding — Vijfde oproep tot het indienen van voorstellen — DG EAC 09/00