mnenje Komisije o osnutku Sklepa Evropskega parlamenta, sprejetega 22. aprila 2008, o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic