Avizul Comisiei privind proiectul de decizie a Parlamentului European adoptat la 22 aprilie 2008 de modificare a Deciziei 94/262/CECO, EC, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul şi condiţiile generale pentru exercitarea funcţiilor Ombudsmanului