Komisjoni arvamus Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2008. aasta otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta