KIRJALLINEN KYSYMYS P-0025/03 esittäjä(t): Dirk Sterckx (ELDR) komissiolle. Niiden tuotteiden luettelo, joiden osalta voidaan ryhtyä vastatoimiin Yhdysvaltojen Foreign Sales Corporation -ohjelman johdosta.