Asia T-263/00: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.1.2013 — La Navale v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Sosiaaliturvamaksujen alentaminen Venetsian ja Chioggian alueelle sijoittautuneiden yritysten hyväksi — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään maksettujen tukien takaisinperimisestä — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osaksi selvästi puuttuvat ja joka on osaksi selvästi täysin perusteeton)