SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2294/01 af Erik Meijer (GUE/NGL) til Kommissionen. Ingen forskellige fortolkninger med hensyn til tilbagebetaling af merværdiafgift.