Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata#HATODIK RÉSZ - INTÉZMÉNYI ÉS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK#1. fejezet - Az intézmények#5. szakasz - Az Európai Unió Bírósága#255. cikk