Písomná otázka E-1260/08 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Požiadavky na vedenie záznamov v smernici o nebezpečných odpadoch a Írsko