Kommissionens forordning (EØF) nr. 1372/81 af 19. maj 1981 om forskrifter for beregning af monetære udligningsbeløb