MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Fjärde årsrapporten om invandring och asyl (2012)