Γραπτή ερώτηση E-1497/09 υποβολή: Paolo Bartolozzi (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Δαπάνες διαρθρωτικών ταμείων των ετών 2000 - 2006 και πορεία εφαρμογής του προγραμματισμού 2007 - 2013 στην περιφέρεια της Τοσκάνης