Zaak C-244/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Ireland — Ierland) — Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Ierland, Attorney General, An Post (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 16, lid 2 — Duurzaam verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie die derdelanders zijn — Beëindiging van het samenleven van de echtgenoten — Onmiddellijk samenleven met andere partners gedurende een ononderbroken verblijfsperiode van vijf jaar — Verordening (EEG) nr. 1612/68 — Artikel 10, lid 3 — Voorwaarden — Schending van het Unierecht door een lidstaat — Onderzoek van de aard van de betrokken schending — Noodzaak van een prejudiciële verwijzing)